W jaki sposób ustalić limit 3800 zł, dotyczący zwolnienia z podatku dochodowego wypłaconego stypendium?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole są wypłacane stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe płacone przez starostwo. Obie wypłaty dotyczą okresów od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca. Nigdy pieniądze na konto szkoły nie wpływają co miesiąc. Z reguły przychodzą na konto np. w listopadzie lub w grudniu, a potem np. w maju lub w czerwcu i wtedy wypłacam stypendium. Stypendia są zwolnione z podatku w sytuacji, kiedy za rok nie będzie przekroczona kwota 3800 zł. W tym przypadku kwota ta jest przekroczona. Mam obecnie ucznia który ma stypendium po 258 zł. miesięcznie, czyli w grudniu wypłacę 1032 zł. łącznie za 4 miesiące. I tu jest problem. Spotkałam się kiedyś ze stanowiskiem, że należy potrącić podatek od nadwyżki 3800 zł, a z drugiej strony jeżeli na piśmie uczeń dostaje, iż kwota jest za miesiące od września do grudnia po 258 zł, to nie potrącam podatku, mimo iż wypłacę wszystko w jednym miesiąc.

Jak postąpić w takiej sytuacji?

Czy przed każdą wypłatą stypendium muszę od ucznia otrzymać PIT-2C?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX