Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2010 r.

PYTANIE

W jaki sposób ustalić koszt podatkowy sprzedanej nieruchomości, która została nabyta w formie aportu (nie w ramach przedsiębiorstwa lub ZCP) poprzez wydanie udziałów powyżej ich wartości nominalnej – część wartości nieruchomości odniesiono na aggio?

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. wartość początkowa wniesionych aportem aktywów ustalana jest przez podatnika na dzień wniesienia wkładu lub udziału, nie może być ona być wyższa od ich wartości rynkowej. Przykładowo wartość nieruchomości przyjęta do aportu to 100 (nie wyższa od rynkowej), zaś wartość nominalna wydanych udziałów 70, aggio 30.

Czy w takim przypadku przy sprzedaży tej nieruchomości przez spółkę należy rozpoznać koszt w wysokości 100, czy też 70 (dla uproszczenia przyjęto, że sprzedaż dokonano przed przyjęciem nieruchomości do środków trwałych i rozpoczęciem amortyzacji)?

Moim zdaniem powinno być to 100, jednak wątpliwości dostarcza art. 16 ust. 1 pkt 63 u.p.d.o.p., zgodnie z którym nie uważa się za koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. W tym paragrafie mowa jest jednak tylko i wyłącznie o odpisach amortyzacyjnych, nie zaś o nieumorzonej wartości na dzień sprzedaży – w tym zakresie przepisu wyłączającego tą część z kosztów nie odnajduję.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację