Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2014 r.

PYTANIE

Podatnik jest partycypantem mieszkania w bloku wybudowanym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS), przez okres przekraczający 5 lat. W grudniu 2016 r. podatnik zamierza zbyć partycypację powyższego mieszkania, TBS wyraził zgodę na dokonanie cesji praw i obowiązków wynikających z umowy partycypacji na rzecz osoby trzeciej. Od nabywcy podatnik otrzyma kwotę, tytułem odstąpienia partycypacji w wysokości 30.000 zł, wkład partycypacyjny uiszczony wcześniej w TBS wyniósł natomiast 20.000 zł. Ponadto, w latach 2015-2016 podatnik ponosił na ww. lokal wydatki na remont, których to wydatków nie odliczył w ramach innych ulg (np. poprzez zwrot VAT z tytułu wydatków mieszkaniowych). Wydatki te udokumentowane zostały fakturami VAT wystawionymi na imię i nazwisko podatnika, w okresie 2015-2016 r.

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego z tytułu dokonania wyżej opisanej transakcji odstąpienia partycypacji, z której osiągnął dochód?

W jaki sposób powinien opodatkować ten dochód?

Czy od podstawy opodatkowania podatnik może odliczyć tytułem kosztów uzyskania przychodów: uiszczoną w TBS kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego; kwotę opłaty wniesionej do TBS za cesję; kwotę poniesionych wydatków remontowych, udokumentowanych fakturami VAT?

W jaki sposób wykazać ww. dochód, czy należy to zrobić w zeznaniu rocznym (na jakim formularzu – np. PIT-36, PIT-37?), i w jakiej rubryce (czy np. będą to "inne źródła")?

Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację