W jaki sposób uregulowana jest ochrona praw nabytych? - OpenLEX

W jaki sposób uregulowana jest ochrona praw nabytych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 31 grudnia 2008 r. nabyłam prawo do emerytury na podstawie art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, mam udokumentowany 30 letni staż pracy w tym 25 lat pracy w charakterze nauczyciela. Złożyłam w grudniu 2008 r. wniosek do ZUS wraz z całą dokumentacją. Otrzymałam odpowiedź na piśmie, że udokumentowałam 30 letni staż pracy do dnia 31 grudnia 2008 r. i że mogę przejść na emeryturę bez względu na wiek po rozwiązaniu umowy o pracę także po dniu 31 grudnia 2008 r. Niedawno dowiedziałam się, że ZUS planuje rewolucyjne zmiany w tym cofnięcie praw nabytych.

Czy jest to możliwe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?