Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (PKPiR prowadzona metodą uproszczoną) ma podpisaną umowę agencyjną, na podstawie której świadczy na rzecz zleceniodawcy usługi polegające na prowadzeniu w imieniu i na rzecz zleceniodawcy sprzedaży wyrobów i towarów w sklepie należącym do zleceniodawcy. Koszty są ujmowane w momencie poniesienia (momentem poniesienia jest data wystawienia rachunku, faktury). Rachunek przychodowy wystawia po zakończeniu miesiąca – gdy ma wszystkie dane. Data sprzedaży to data miesiąca, za który była usługa, wtedy też rozpoznawany jest przychód. Osoba ta podpisuje umowę z osobą, która na jej rzecz świadczy usługę obsługi tego sklepu. Osoba ta również posiada działalność gospodarczą i wystawia rachunek z datą następnego miesiąca i datą sprzedaży, za który była wykonana usługa. Usługa ta jest moim kosztem Postępuję tak: rachunek przychodowy za czerwiec 2013 r. wystawiony jest np. dnia 5 lipca 2013 r., przychód wpisuję do książki w czerwcu i wtedy też odprowadzam podatek. Natomiast rachunek kosztowy otrzymany od mojego "podwykonawcy" mogę ująć dopiero w dacie wystawienia (data wystawienia to również dzień 5 lipca 2013 r.), czyli wydatek jest moim kosztem w lipcu.

Jak postępuję na koniec roku podatkowego?

Rachunek kosztowy za sprzedaż grudniową będzie wystawiony z datą np. 5 stycznia 2014.

Czy wówczas powinnam ująć to w styczniu?

Data zapłaty to również styczeń 2014 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?