W jaki sposób ująć w rozliczeniu podatkowym opcję CAP? - OpenLEX

Nowość W jaki sposób ująć w rozliczeniu podatkowym opcję CAP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zaciągnęła kredyt przeznaczony na finansowanie środków trwałych. Spółka zawarła z bankiem dodatkową umowę opcji na stopę procentową w formule tzw. CAP (dalej: Umowa CAP). Mechanizm działania opcji CAP pozwala ograniczyć ryzyko wzrostu stóp procentowych. Wystawca opcji CAP (bank) gwarantuje, że zwróci nabywcy opcji (spółce) różnice wynikające ze wzrostu rynkowych stóp procentowych ponad poziom ustalony w opcji. CAP (premia - 38.000 euro) został zaksięgowany w następujący sposób: Ct "Inne długoterminowe aktywa finansowe" Dt "Bank" 30.12.2022 Na rachunek bankowy spółki wpłynęły środki z opisem "Operacje treasury CT, Operacje pionu Państwa" CAP w wysokości 10.000 euro.

Czy możemy CAP zaliczyć do kosztów całości lub proporcjonalnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX