W jaki sposób ująć w rozliczeniu podatkowym niewłaściwie zastosowany kurs waluty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca (PKPiR, czynny podatnik VAT) wykonujący usługi transportowe zakupił od polskiej firmy naczepę KRONE. Faktura została wystawiona dnia 29 kwietnia 2014 r. (data wykonania usługi to dzień 29 kwietnia 2014 r.) w walucie obcej (18.800 euro netto, 18173,77 zł VAT; 23.124 euro brutto). Naczepa została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Problem dotyczy użytego kursu przeliczeniowego (do wyliczenia kwoty VAT) - na fakturze wyróżniono kurs z dnia 25 kwietnia 2014 r. i według tego kursu przeliczono kwotę VAT. Sprzedawca odmawia wystawienia faktury korygującej. Po przeliczeniu wg prawidłowego kursu (tj. z dnia 28 kwietnia 2014 r.) następuje różnica w kwocie VAT (prawidłowa: 18.209,23 zł, a wypisana na fakturze: 18.173,77 zł, różnica: -35,46 zł).

Czy różnica ta może stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy (a w przypadku gdyby nastąpiła różnica dodatnia - dodatkowy przychód)?

Jeśli tak, to jak postąpić w sytuacji gdy sprzedawca zdecyduje się jednak na wystawienie faktury korygującej (np. w czerwcu 2014 r.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX