Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób udokumentować w związku z art.15zzzzzn ustawy z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.) rezygnację strony z praw wynikających z art. 10 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a., w sprawie, w której strona złożyła wniosek o zwolnienie z odpłatności za pobyt w ŚDS w związku z zawieszeniem z powodu epidemii działalności Domu? Czy wystarczy w adnotacji o której mowa w art. 10 § 3 k.p.a. napisać , że strona ustnie oświadczyła, że rezygnuje z tych praw? Czy można przyjąć oświadczenie o rezygnacji np. w rozmowie telefonicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?