W jaki sposób uczynić zadość przepisom zobowiązującym świadczeniodawcę do nie wpisywania do kolejki oczekujących osób kontynuujących u niego leczenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Pietraszewska-Macheta Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Czy aktualnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiają, w kontekście nałożonego na podmioty lecznicze w związku z wprowadzeniem "Sieci Szpitali" obowiązku zagwarantowania świadczeniobiorcom ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju m.i.n świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowanych w warunkach stacjonarnych, wydzielenie określonej ilości łóżek w Oddziale Rehabilitacyjnym w celu zapewnienia ciągłości leczenia pacjentom kierowanym z innych oddziałów z tego samego podmiotu leczniczego, bez konieczności umieszczania takich pacjentów na liście oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1a u.ś.o.z.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX