Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

AB, spółka z o. o. wybudowała w 2014 r. nieruchomość składającą się z 20 lokali użytkowych. Lokale były przeznaczone do wynajmu lub na sprzedaż. W kwietniu 2015 r. wszystkie nieruchomości (lokale użytkowe) spółka AB sprzedała do spółki z o.o. CD. Sprzedaż została udokumentowana fakturą ze stawką 23%. W czerwcu 2015 r. spółka AB ogłosiła upadłość likwidacyjną. W listopadzie 2015 r. spółka CD sprzedała przedmiotowe nieruchomości kolejnej firmie: spółce z o. o. EF. Spółka EF od 2015 r. do chwili obecnej wynajmuje przedmiotowe nieruchomości podmiotom trzecim. W grudniu 2016 r. sąd stwierdził bezskuteczność wobec masy upadłości spółki AB umowy przeniesienia własności przedmiotowych nieruchomości zawartej pomiędzy spółkami CD i EF, a tym samym bezskuteczność wobec masy upadłości umowy sprzedaży pomiędzy spółkami AB i CD. W kwietniu 2017 r. planowane jest przejęcie przez syndyka masy upadłości powyższych nieruchomości od spółki EF i ich sprzedaż do końca 2017 r. Od daty przejęcie nieruchomości do dnia jej sprzedaży syndyk zamierza wynajmować przedmiotowe lokale użytkowe dotychczasowym najemcom.

Czy w okresie od przejęcia przez syndyka nieruchomości do jej sprzedaży, syndyk wynajmując lokale użytkowe, powinien wystawiać faktury w imieniu masy upadłości spółki AB, czy wystawiać faktury w imieniu spółki EF?

Kto powinien deklarować VAT z tytułu wystawionych faktur za najem?

Czy w dacie przejęcia nieruchomości przez syndyka powinien on otrzymać fakturę od spółki EF, dokumentującą to przekazanie?

Czy w dacie przejęcia nieruchomości przez syndyka powinien on wystawić fakturę korektę sprzedaży nieruchomości spółce CD, która to sprzedaż miała miejsce w 2015 r?

Czy sprzedając nieruchomość, syndyk powinien wystawić fakturę w imieniu masy upadłości spółki AB, czy w imieniu spółki EF?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację