W jaki sposób stwierdzić bezskuteczność egzekucji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2018 r.

PYTANIE

Ośrodek pomocy społecznej zwraca się z zapytaniem, jak należy postąpić w opisanym poniżej przypadku.

Pani X złożyła w Ośrodku Pomocy społecznej wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej. Do wniosku Strona nie dołączyła zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres ostatnich dwóch miesięcy. W związku z powyższym, tutejszy Organ wystąpił do Komornika Sądowego o wydanie przedmiotowego dokumentu. Kolejno tutejszy Organ otrzymał zaświadczenie od Komornika Sądowego zawierające informację, iż "brak jest możliwości wydania zaświadczenia z uwagi na fakt, iż organ egzekucyjny skutecznie nie doręczył dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji". W związku z powyższym tutejszy Organ nie jest w stanie pozyskać dokumentu niezbędnego do rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz osoby uprawnionej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX