Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób starosta powinien zastosować nowy przepis ustawy Karta Nauczyciela, tj. art. 64 ust. 2a? Czy w tej kwestii (i w jakim zakresie) ma zastosowanie ustawa Kodeks pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?