Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l.,uproszczony plan urządzenia lasu (UPUL) sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty. Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 u.l. dla pozostałych lasów (niestanowiących własności Skarbu Państwa) UPUL sporządzany jest na zlecenie i koszt właścicieli.

W jaki sposób starosta sprawujący, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l., nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może wyegzekwować od podmiotów obowiązek sporządzenia UPUL?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?