W jaki sposób starosta, który obecnie nie jest już organem opiniującym warunki realizacji przedsięwzięcia, ma ponownie rozpatrzyć sprawę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lutym 2008 r. starosta uzgodnił, pod względem ochrony środowiska, realizację przedsięwzięcia. Na postanowienie uzgadniające jedna ze stron wniosła zażalenie. SKO utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie. Następnie, strona wniosła skargę do WSA, który uchylił zaskarżone postanowienie. Potem, inna ze stron wniosła skargę kasacyjną, która została przez NSA oddalona. W dniu 1 marca 2011 r. SKO postanowiło uchylić zaskarżone postanowienie wydane przez starostę w lutym 2008 r. i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W jaki sposób starosta, który obecnie nie jest już organem opiniującym warunki realizacji przedsięwzięcia ma ponownie rozpatrzyć sprawę? Przepisów na podstawie, których prowadził te uzgodnienia obecnie już nie ma.

W jaki sposób należy dokończyć to postępowanie, tak aby uczynić zadość postanowieniu SKO z dnia 1 marca 2011 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access