Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2011 r.
Autor odpowiedzi: Szalak Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2009 r.

PYTANIE

W miejskim ośrodku pomocy społecznej mamy przypadki z roku 2005 r. osób ubiegających się o zasiłek pielęgnacyjny, legitymujących się stopniem umiarkowanym przyznanym bezterminowo. Pracownik popełnił błąd i wydał decyzje przyznające zasiłek pielęgnacyjny, jako osobom legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Chcielibyśmy sprostować te decyzje.

Jaka jest kolejność postępowania w takich przypadkach (czy powinno to być: wszczęcie postępowania, postanowienie w oparciu o art. 113 k.p.a i następnie wydanie prostującej decyzji) i czy można to potraktować, jako błąd pisarski, czy też oczywistą omyłkę (art. 113 § 1 k.p.a)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?