Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 14 września 2018 r.
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2015 r.

PYTANIE

Podatniczka prowadząca działalność gospodarcza w trakcie roku podatkowego owdowiała i poza swoją działalnością gospodarczą kontynuowała działalność zmarłego męża.

Czy różnica pomiędzy stanem towarów handlowych odziedziczonych w trakcie roku po zmarłym mężu, a stanem towarów z tej działalności na koniec roku podatkowego stanowi różnicę remanentową, o którą należy powiększyć bądź pomniejszyć roczny dochód działalności?

Nadmieniam, że podatniczka rozlicza się na podstawie PKPiR i na dzień 1 stycznia 2014 r. miała jakiś stan własnych towarów.

Czy różnicą remanentową jest różnica pomiędzy stanem na dzień 1 stycznia 2014 r., a 31 grudnia 2014 r. z wszystkich towarów, czy też należałoby sporządzić dwa remanenty i ustalić dwie różnice remanentowe - jedną na własnych towarach jako różnicę między stanem na dzień 31 grudnia a 1 stycznia, a drugą na towarach odziedziczonych jako różnicę między stanem na dzień 31 grudnia a stanem na dzień śmierci męża?

Towary te są gatunkowo od siebie bardzo różne, więc rozdzielenie stanu towarów na dzień 31 grudnia 2014 r. jest rzeczą bardzo prostą.

A może należało na dzień śmierci męża sporządzić remanent własnych towarów i ten okres rozliczyć różnicą remanentową, a kolejny okres (od dnia śmierci męża) rozpocząć remanentem własnych towarów powiększonym o wartość towarów odziedziczonych i na dzień 31 grudnia 2014 r. sporządzić łączny remanent i rozliczyć go drugą różnica remanentową?

Czy można tak postąpić, jeśli w trakcie roku nie zawiadomiono Naczelnika Urzędu Skarbowego o dodatkowym remanencie na 7 dni przed jego sporządzeniem?

Mąż zmarł nagle, więc niemożliwym było określenie tego na 7 dni przed/

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację