Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 20 czerwca 2017 r.
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2015 r.

PYTANIE

Spółka zawarła umowę międzynarodowego cash pool w walucie obcej. Umowa polega na tym, iż na koniec każdego dnia salda na rachunkach cash pool są zerowane i konsolidowane na rachunku bankowym pool leadera. Spółka różnice kursowe dla celów podatkowych ustala metodą rachunkową.

W jaki sposób spółka powinna ustalić różnice kursowe z transakcji cash pool?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?