W jaki sposób spółka powinna ująć w ewidencji księgowej wartość faktury, jeżeli cześć towaru nie została dostarczona?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Michalak Marcin
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka otrzymała fakturę zakupu od zagranicznego kontrahenta dokumentującą sprzedaż 20.000 szt. towaru. W rzeczywistości dostarczono tylko 15.000 szt., a 5000 szt. zostanie dostarczone w najbliższym terminie.

W jaki sposób spółka powinna ująć w ewidencji księgowej wartość faktury? Według jakiego kursu należy ją przeliczyć?

W ZPK przyjęto zasadę, że przyjęte towary wyceniamy według kursu z dnia poprzedzającego dzień dostawy.

Czy w związku z powyższym do przeliczenia faktury w euro należy zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień przyjęcia 15.000 szt. towaru? Co należy zrobić po otrzymaniu drugiej partii towarów (5000 szt.)? Czy skorygować w jakiś sposób zobowiązania w walucie wobec kontrahenta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX