Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 2018 r. otrzymała dotację na zakup środka trwałego. We wrześniu środek trwały został przyjęty do używania i spółka naliczała amortyzacje i proporcjonalnie do amortyzacji rozliczała dotację. W sierpniu 2020 r. organ udzielający dotacji uznał, że dotacja była udzielona niesłusznie i należy zwrócić dotację wraz z odsetkami i innymi kosztami. Spółka rozliczyła część dotacji w 2018 i 2019 i 2020 r. Na koncie 840 (RMB) jest kwota pozostała do rozliczenia.

W jaki sposób spółka powinna rozliczyć zwrot dotacji w księgach, jeżeli na dzisiaj na koncie 840 jest kwota 340.000 zł, a spółka musi zwrócić kwotę 500.000 zł?

W jaki sposób zaksięgować odsetki i inne koszty na dzień bilansowy, które wynoszą 80.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?