W jaki sposób spółka powinna opodatkować wynagrodzenie za zabezpieczenie gwarancji bankowych innej spółki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka udziela zabezpieczenia w postaci zastawu na zapasach towarów na udzielone przez bank gwarancje bankowe na rzecz innej spółki, która jest powiązana z nami osobowo. Na koniec każdego roku kalendarzowego spółka wystawia fakturę na wynagrodzenie za udzielone zabezpieczenie gwarancji bankowych wyliczone w oparciu o koszt dostępnych na rynku kredytów bankowych.

W jaki sposób spółka powinna opodatkować należne za 2017 r. wynagrodzenie za zabezpieczenie gwarancji bankowych na gruncie przepisów o podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access