W jaki sposób spółka komandytowa powinna prezentować stratę w bilansie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa w pierwszym roku działalności poniosła stratę, wspólnicy spółki zatwierdzili sprawozdanie finansowe. Wspólnikami są dwie osoby prawne. Nie podjęto odrębnej uchwały odnośnie pokrycia straty.

Jak w księgach rachunkowych spółki komandytowej wykazać wynik za ubiegły rok?

Wspólnicy w swoich księgach rachunkowych wykazują część straty przypadającą na nich z datą podjęcia uchwały o zatwierdzeniu wyniku spółki komandytowej.

Czy w księgach spółki komandytowej wynik za rok ubiegły powinien pozostać na koncie "wynik finansowy"?

W jaki sposób spółka komandytowa powinna prezentować stratę w bilansie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access