W jaki sposób skutecznie wzruszyć decyzje w przedmiocie podatku od nieruchomości, jeśli okazało się, że nastąpiła zmiana współwłasności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właścicielem gospodarstwa rolnego zabudowanego budynkami o powierzchni 5 ha jest Pan X (a zatem jako podatnik otrzymuje decyzje podatkowe i opłaca podatek). Pan X mieszka poza miejscem położenia gospodarstwa, natomiast w gospodarstwie zamieszkuje była żona podatnika. W marcu 2012 r. nastąpiła zmiana władania nieruchomością (wypis z ksiąg wieczystych) z dotychczasowego sposobu własności nastąpiła zmiana we współwłasność (obejmująca podatnika i byłą żonę).

Jak skutecznie wzruszyć decyzję za rok 2012 i 2013?

Czy będzie miał zastosowanie art. 254 Ordynacji podatkowej, aby obciążyć podatkiem współwłaściciela nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access