Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą stworzył nowe stanowisko pracy dla osoby niepełnosprawnej. Zakupił oprogramowanie, komputer i szafę. Wszystko wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz dokonał jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Po 2 miesiącach otrzymał dofinansowanie wypłacone przez Urząd Pracy ze środków PFRON w wysokości 80% wydatków netto.

Czy wystarczy ująć dofinansowanie w przychodach w momencie otrzymania?

Czy należy skorygować dokonane jednorazowe odpisy do wysokości 20% i przychodu nie ujmować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację