W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe aby odzyskać nadpłacone składki? - OpenLEX

W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe aby odzyskać nadpłacone składki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od marca 2012 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Spółka wypłaca wynagrodzenia za pracę do 27 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. W miesiącu maju doszło do następującej sytuacji u tego pracownika: w momencie naliczania wynagrodzeń za miesiąc maj, pracodawca dysponował zwolnieniem lekarskim wystawionym do 27 maja 2012 r. Pracownikowi został naliczony zasiłek chorobowy za 27 dni maja oraz wynagrodzenie zasadnicze za 4 dni maja. W deklaracji za miesiąc maj zostały sporządzone odpowiednio dokumenty RSA i RCA wykazujące naliczone kwoty zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za pracę. 1 czerwca spółka otrzymała kolejne zwolnienie lekarskie wystawione od 28 maja czyli już po dokonaniu wypłaty za miesiąc maj. W miesiącu czerwcu płatnik skorygował naliczenie wynagrodzenia za trzy dni maja naliczając za ten okres należny zasiłek chorobowy i w dokumentach do ZUS wykazał to odpowiednio: w RSA naliczony zasiłek chorobowy oraz dokument RCA z kwotą zerową. W wyniku tego powstała nadpłata składek. Do 28 sierpnia pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w sposób ciągły. Ponieważ w tym dniu upłynęło 182 dni niezdolności do pracy spółka rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę z powodu długotrwałej choroby.

W jaki sposób skorygować dokumenty rozliczeniowe za miesiąc maj aby odzyskać nadpłacone składki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?