W jaki sposób składać JEDZ w związku z elektronizacją zamówień publicznych? - OpenLEX

W jaki sposób składać JEDZ w związku z elektronizacją zamówień publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 października 2018 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2017 r.

PYTANIE

Czy JEDZ od 18.04.2018 r. ma być składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej i to w taki sposób, by zapewnić mu ochronę przed dostępem do jego treści przed upływem terminu składania ofert lub wniosków kwalifikacyjnych? Innymi słowy, czy JEDZ od 18.04.2018 r. może być przykładowo przesłany mailem jako dokument, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale niezabezpieczony przed dostępem do jego treści przed dniem otwarcia ofert? Czy złożenie JEDZ w formie faksu jest dopuszczalne od 18.04.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX