W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych korektę składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy? - OpenLEX

W jaki sposób rozliczyć w kosztach podatkowych korektę składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2012 r.

PYTANIE

Spółka z.o.o. otrzymała we wrześniu 2012 r. zawiadomienie z ZUS, że nieprawidłowo zgłosiła i naliczyła składki ZUS z tytułu zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenie. Zdarzenie to miało miejsce w okresie od dnia 13 czerwca 2011 r. do dnia 18 czerwca 2011 r. Zgodnie z podpisanym oświadczeniem tej osoby o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu i zatrudnieniu na pełen etat spółka dokonała zgłoszenia ZZA do ubezpieczenia zdrowotnego tej osoby oraz naliczyła i odprowadziła prawidłowo składkę zdrowotną. W wyniku ustaleń ZUS osoba ta w ww. okresie zatrudniona była na 1/2 etatu i nie osiągała co najmniej minimalnego wynagrodzenia i wg ZUS powinna być zatem zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Spółka dokonała stosownej korekty deklaracji za czerwiec 2011 r.

Jak w takiej sytuacji powinna zaksięgować powyższe zdarzenie?

Czy powinna dokonać korekty PIT-11 za 2011 rok tej osoby i PIT-4R?

Czy składki opłacone w 2012 r. będą kosztem działalności operacyjnej spółki czy pozostałej operacyjnej?

Co w sytuacji kiedy osoba nie zwróci nam zapłaconych w jej części składek, a co kiedy zwróci?

Czy za 2012 rok należy i jak sporządzić PIT-11 tej osoby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?