W jaki sposób rozliczyć umowę o dzieło zawartą z cudzoziemcem? - OpenLEX

W jaki sposób rozliczyć umowę o dzieło zawartą z cudzoziemcem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2017 r.

PYTANIE

Jesteśmy Fundacją zajmującą się ochroną zdrowia. Wydajemy kwartalnik opisujący naszą działalność. Do jednego z numerów kwartalnika napisała artykuł osoba stale zamieszkująca we Francji ale posiadająca obywatelstwo polskie. Wynagrodzenie z tego tytułu chcemy naliczyć na podstawie umowy o dzieło.

Czy mamy w tym przypadku naliczyć podatek dochodowy?

Jeżeli tak to na jakich zasadach?

Czy ta osoba powinna okazać nam certyfikat rezydencji?

Jeżeli go nie posiada, to jakie to ma konsekwencje podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX