Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak zaksięgować przychód osiągnięty przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, ale związany z tą działalnością?

Osoba fizyczna założyła działalność gospodarczą dokonując wpisu w CEiDG i wskazują date rozpoczęcia działalności na 3.07.2019 r., w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. W ramach tej działalności ubezpieczyciel, na rzecz którego będzie świadczyć usługi dokonywał szkolenia w związku z którym ta osoba dokonywała zawieranie umów ubezpieczeniowych i na to szkolenie wystawił fakturę (sprzedawcą jest podatniczka, które rozpoczyna działalność) w ramach pośrednictwa w zawieraniu umów.

Jak rozpoznać przychód w takiej sytuacji, jeżeli osoba, która zaczyna działalność 3.07.2019 r., była sprzedawcą takich usług za czerwiec (fakturę wystawia ubezpieczyciel - ale jako sprzedawca widnieje osoba fizyczna, która założyła działalność, a nabywcą jest towarzystwo ubezpieczeniowe)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?