W jaki sposób rozliczyć prawidłowo wpłatę dokonaną przez upadłego, który ma ogłoszoną upadłość z możliwością zawarcia układu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób rozliczyć prawidłowo wpłatę dokonaną przez upadłego, który ma ogłoszoną upadłość z możliwością zawarcia układu?

Stan faktyczny:

W czerwcu 2013 r. została ogłoszona upadłość z możliwością zawarcia układu. W zgłoszeniu wierzytelności zostały wykazane następujące wierzytelności: a) podatek od nieruchomości w kat. III w kwocie 6543 zł tj. rata II 2012 r. - należność główna -1200 zł, odsetki -170 zł, rata III 2012 r. - należność główna - 1464 zł, odsetki - 140 zł; rata IV 2012 r. - należność główna 1464 zł, odsetki - 106 zł, I rata 2013 r. należność główna - 1944 zł, odsetki - 55 zł; b) koszty egzekucyjne w kat. III, c) koszty upomnienia w kwt. IV, d) opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, e) koszty procesu, f) odsetki ustawowe od zaległości z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.

Upadły złożył propozycję układową: wierzytelność ulegnie redukcji o 20% należności głównej wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi oraz zostanie spłacona w systemie ratalnym. Raty płatne miesięcznie określone kwotowo. Sąd zatwierdził układ. W maju br. upadły dokonał wpłaty w kwocie 700 zł.

W jaki sposób rozliczyć taką wpłatę: proporcjonalnie na należność główną i odsetki, uwzględniając kwotę zredukowaną o 20% - czyli jeżeli na II ratę 2012 r. mamy należność główną 1200 zł, odeski 170 zł, to powinnam zaksięgować kwotę 700 zł na należność główną 613 zł, odsetki 87 zł, kolejne wpłaty rozliczać na następne raty pozostawiając na stronie winien kwotę zredukowaną, którą po spłacie układu umorzymy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX