Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. Podczas wykonywania usługi konserwacji instalacji systemu gaszenia gazem u naszego klienta został uwolniony środek gaśniczy (gaz). Prawdopodobną przyczyną uwolnienia gazu z butli było nieprawidłowe ułożenie uszczelnienia zabezpieczającego przed samoczynnym uwolnieniem gazu. Nasza spółka zdecydowała naprawić szkodę powstałą u klienta, w związku z czym oddano butlę do podwykonawcy, który nabił ją gazem na nasz koszt. Nasza firma jest związana z klientem, u którego powstała szkoda długoterminową umowa konserwacyjną i zależy nam na dalszej dobrej współpracy w przyszłości, dlatego naturalną sprawą było dla nas poniesienie dodatkowych kosztów celem naprawienia szkody u klienta, nie rozstrzygając kto ponosi rzeczywistą odpowiedzialność - czy producent urządzenia, czy też może pracownik (uznaliśmy to za zdarzenie za losowe). Następnie nasza spółka zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela i otrzymała odszkodowanie z polisy OC firmy w wysokości przedstawionej faktury za nabicie butli gazem po pomniejszeniu o franszyzę.

Czy koszt podwykonawcy za nabicie butli gazem zleconej przez naszą spółkę i na nasz koszt jako naprawienie szkody, która powstała u klienta, jest dla naszej spółki kosztem uzyskania przychodów?

Czy otrzymane odszkodowanie niezależnie od zakwalifikowania ww. kosztów do kosztów podatkowych stanowi przychód podatkowy w momencie otrzymania odszkodowania na konto bankowe naszej spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?