Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Umowa najmu lokalu użytkowego określa, że najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do ponoszenia wszelkich opłat związanych z użytkowaniem lokalu czyli tzw. mediów. Opłaty te wnoszone są przez najemcę w postaci zaliczek miesięcznych na podstawie faktur VAT wystawionych przez wynajmującego. Na koniec okresu rozliczeniowego (roku) na podstawie ustalonego faktycznego zużycia ustalona jest niedopłata lub nadpłata za zużycie mediów i wystawiana jest faktura korygująca dla najemcy. Rozliczenie to następuje do końca marca następnego roku za poprzedni rok na podstawie informacji otrzymanej od wspólnoty mieszkaniowej. Rozliczenie mediów od wspólnoty wynajmujący otrzymał w kwietniu. Dnia 29 lutego nastąpiła zmiana najemcy lokalu i podpisana została umowa cesji pomiędzy byłym i nowym najemcą na podstawie której nastąpiło przeniesienie ogółu praw i obowiązków na nowego najemcę. Niestety nie jest możliwe wystawienie faktury korygującej z tytułu nadpłaty mediów dla byłego najemcy, gdyż podmiot ten zlikwidował działalność.

Jak w takiej sytuacji rozliczyć powstałą nadpłatę?

Czy można zwrócić byłemu najemcy nadpłatę na konto bankowe i dokonać korekty przychodu w swoich księgach rachunkowych?

Czy można wystawić fakturę korygującą dla nowego najemcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację