W jaki sposób rozliczyć aneks do umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, jeśli część nieruchomości wykorzystywana jest w... - OpenLEX

W jaki sposób rozliczyć aneks do umowy kredytowej we frankach szwajcarskich, jeśli część nieruchomości wykorzystywana jest w działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatniczka w 2005 r. zaciągnęła kwotę 200.000 zł kredytu w walucie CHF celem budownictwa mieszkaniowego. Przeznaczenie środków z kredytu było na budowę budynku mieszkalno-usługowego. Budynek ma 3 kondygnacje oraz piwnicę. Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, w tym celu przeznaczyła część nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością. Zgodnie z decyzją w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości podatniczka przeznaczyła 215,75m2 na budynek mieszkalny, zaś 47m2 przeznaczono na prowadzenie działalności gospodarczej. Suma łączna pow. budynku to 262,75m2, dodatkowo 111m2 to grunty pozostałe oraz piwnica pod budynkiem niewykorzystywana w celach działalności gosp. W dniu 3.01.2023 r. podatniczka podpisała ugodę z bankiem, na mocy której zgodnie z harmonogramem pozostała kwota do spłaty 225 786,91zł (przeliczona z CHF) została pomniejszona o 140.786,91 zł. Po ugodzie pozostało do spłaty 85.000 zł. Zgodnie z rozporządzeniem MF z 11.03.2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...) zwalnia się umorzenie kredytu bankowego udzielonym na cele mieszkaniowe. W związku z powyższym stanem faktycznym część nieruchomości przeznaczona została przez podatniczkę na cele związane z działalnością gospodarczą.

Czy podatniczka powinna opodatkować tę część kwoty umorzonej (140 786,91 zł) przypadającą na cele związane z działalnością?

Jeśli tak, to czy właściwym będzie przyjęcie proporcji bazującej na decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i przyjęcie stosunku ogólnego metrażu do powierzchni wykorzystywanej w działalności gospodarczej?

Czy ten fakt podatniczka powinna zgłosić do instytucji bankowej celem wystawienia PIT-11 i opodatkować w PIT-36 za 2023 r.?

Czy podatniczka powinna również do wyliczenia podatku dochodowego od części umorzonej przyjąć grunty pozostałe wymienione w decyzji oraz piwnicę, która nie jest wymieniona na decyzji podatku od nieruchomości i nie wykorzystywana w działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX