W jaki sposób rozliczać zakupy, jeśli z umowy wynika płatność w walucie, ale rzeczywiście dokonano płatności w złotych? - OpenLEX

W jaki sposób rozliczać zakupy, jeśli z umowy wynika płatność w walucie, ale rzeczywiście dokonano płatności w złotych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę na zakup urządzenia w kwocie 580.000 dolarów. Warunki umowy przewidują, iż płatności będą realizowane w złotych na podstawie faktury proforma, gdzie do przeliczenia zostanie zastosowany kurs średni z dnia poprzedzającego dzień zapłaty dla płatności zaliczkowych, tj. 400.000 dolarów. W przypadku zapłaty w złotych za fakturę końcową 100.000 dolarów zostanie zastosowany kurs średni z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Faktury wystawione zostały w złotych.

Czy takie rozliczenia jest prawidłowe?

Dostawca dokonał ponownego wyliczenia wartości końcowej, a mianowicie faktury zaliczkowe w złotych zostały przeliczone na dolary wg kursu średniego z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury zaliczkowej i w ten sposób określił wartość końcową.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX