Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 24 maja 2015 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2015 r.

PYTANIE

Spółka podpisała umowę z firmą na wykonanie prac badawczo rozwojowych polegających na opracowaniu koncepcji elementu łączącego konstrukcje mebli. Po zakończeniu prac spółka otrzymała fakturę za ww. prace. Wynik prac b+r złożyła kancelarii patentowej w celu opracowana dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego w celu zgłoszenia wynalazku. Spółka opłaciła opłatę urzędową za zgłoszenie wynalazku.

Czy poniesione koszty opracowania koncepcji łączenia elementu konstrukcji mebli, opracowania dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego przez Kancelarie Patentową oraz opłata urzędowa za zgłoszenie będzie wartością niematerialną i prawną, czy tylko wartością niematerialną i prawną będzie wykonanie prac badawczo rozwojowych, a pozostałe koszty w dacie poniesienia będą stanowiły koszt podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?