Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób rozliczać koszty dodatkowe związane z nabyciem materiałów?

W poprzednim roku obrotowym spółka odnosiła dodatkowe koszty zakupu, na które składają się: cło, transport oraz wartość z faktury za obsługę celną bezpośrednio w koszty bieżącego okresu. W związku z tym, że tego typu koszty są o dużej wartości zamierzamy od nowego roku wprowadzać materiały na magazyn w cenie nabycia. Materiały na magazyn wprowadzane byłyby w wartości (cena zakupu za sztukę i dodatkowe koszty związane z zakupem podzielone na ilość sztuk ujętych na fakturze). Wskaźnik podziału kosztów dodatkowych byłby wyliczany jako koszty dodatkowe/wartość netto z faktury, a następnie odnoszony na poszczególne asortymenty z faktury. Dodatkowe koszty zakupu byłyby księgowane razem z kosztami materiałów (dokumentem RW) na konto zespołu 4 zużycie materiałów.

Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne zamiast rozliczania kosztów transportu i cła poprzez RMK w zależności od zużycia?

Czy można przyjąć dla celów podatkowych założenie, że jeżeli transport związany z daną dostawą materiałów nie przekracza wartości 1000 zł to może obciążać koszty bieżącego okresu czy raczej powinno się przyjąć procent wartości danej dostawy i w ten sposób ustalać koszty bieżącego okresu?

Jeżeli drugi sposób jest bardziej odpowiedni to jaki powinien to być procent?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?