W jaki sposób rodzice uczniów pełnoletnich powinni zostać poinformowani o udzieleniu uczniowi nagany przez dyrektora szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej.

W jaki sposób rodzice uczniów pełnoletnich oraz rodzice uczniów niepełnoletnich powinni zostać poinformowani o udzieleniu uczniowi nagany przez dyrektora szkoły?

Jakie informacje powinny znaleźć się w treści nagany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX