W jaki sposób przeprowadzić likwidację części sieci komputerowej, której nabycie sfinansowano kredytem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakupiła w 2004 r. kilka zestawów komputerowych, oprogramowanie, serwer i drukarki. Zakup został przyjęty jako jeden środek trwały stanowiący sieć komputerową. Każdy zestaw komputerowy został oddzielnie wyszczególniony na fakturze. Zakup został sfinansowany kredytem, więc odsetki od kredytu oraz inne opłaty z tym związane zostały zakwalifikowane jako zwiększenie wartości środka trwałego (do momentu oddania go do używania). Środek trwały jest w całości zamortyzowany. W 2012 r. spółka planuje częściową likwidację niektórych elementów sieci komputerowej.

W jaki sposób należy podzielić koszty dotyczące kredytu lub instalacji komputerów?

Czy należy zrobić to proporcjonalnie do wartości zakupionego sprzętu i oprogramowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access