W jaki sposób przenieść dane oddziału czeskiego do rachunku zysków i strat centrali w Polsce - sumuje się każdą pozycję, czy przenosi sam wynik końcowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa prowadzi działalność w zakresie budowy domów. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce i w Czechach. Obecnie spółka otworzyła w Czechach oddział, w związku z czym koszty dotyczące budów rozpoczętych w Czechach zostaną przeniesione na oddział na podstawie wystawionych not księgowych.

Jak należy zaksięgować ww. noty - czy można utworzyć konto rozliczeniowe zespołu "2", a na koniec roku przenieść dane z tego konta na utworzone w tym celu konto zespołu "8"?

W oddziale czeskim zostanie sporządzony na koniec roku rachunek zysków i strat.

W jaki sposób przenieść dane do rachunku zysków i strat centrali w Polsce - sumuje się każdą pozycję, czy przenosi sam wynik końcowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access