Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób można oczyścić opakowania po substancjach niebezpiecznych? Firma zamawia chemikalia w różnych opakowaniach. Dotychczas dostawca substancji miały obowiązek odbierania pustych opakowań. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. znosi obowiązek ustalania kaucji za opakowania. Nie przewiduje się też odbierania pustych opakowań (wyjątek stanowią środki ochrony roślin). W związku z tym firma sama musi zagospodarować ten odpad – jedyne, co się nasuwa, to albo oddawać na podstawie KPO do firmy posiadającej pozwolenie na kod 15 01 10*, albo zacząć myć te opakowania tak, aby zdawać je pod innym kodem. Firma chciałaby zacząć myć te opakowania tak, aby można je było później zdać pod kodem innym niż 15 01 10*, np. puste kanistry po chemii chcielibyśmy czyścić, myć i zdawać pod kodem 15 01 02.

W jaki sposób należy zorganizować mycie tych opakowań, aby być pewnym, że w opakowania zostało wymyte i nie jest zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi?

Jak można wytłumaczyć urzędowi podczas kontroli, że jesteśmy pewni, że opakowanie zostało dobrze wymyte?

Czy wystarczy stworzyć instrukcję mycia opakowań i jej przestrzegać?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację