Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy osiągnąć poziom zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu w 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e. w poniższym przypadku?

Przedsiębiorca wprowadzał daną grupę sprzętu w 2012 r., przez 2013, 2014 i 2015 r. nie było wprowadzenia w ramach tej grupy. W 2016 r. następuje ponowne wprowadzenie. Zgodnie z przepisami u.z.s.e.e. poziomy osiągamy na podstawie średniorocznej masy sprzętu - tutaj nie ma żadnych danych, a wprowadzenie w 2016 r. nie jest to nowa grupa, ponieważ występowała już w 2012 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?