W jaki sposób przed wydaniem decyzji w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego należy zapoznać z materiałami dowodowymi stronę przebywającą poza granicami kraju?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego. Strona ta, przebywa poza granicami kraju w Wielkiej Brytanii. Przed wydaniem decyzji należy zapoznać stronę z materiałem.

W jaki sposób dokonać skutecznie tej czynności?

Czynności tej nie można dokonać w lokalu organu - strona nie zgłosi się do urzędu, nie wchodzi także w grę dokonanie tej czynności w systemie teleinformatycznym. Zostaje dokonanie kopii pism i wysłanie pocztą tradycyjną z pouczeniem strony między innymi o tym, że po zapoznaniu z materiałem należy odesłać go do tutejszego urzędu. Jednak materiał ten może nie dotrzeć do strony oraz strona po otrzymaniu dokumentów możnie nie odesłać ich do urzędu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX