Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ewidencja wspólnego funduszu świadczeń socjalnych. Dwa podmioty (A i B) prowadzą Wspólny Fundusz Świadczeń Socjalnych, na podstawie Regulaminu i Porozumienia. Oba podmioty przekazują odpis na fundusz na wspólny rachunek funduszu, prowadzony przez bank podmiotu A. W ciągu roku B dokonuje wypłat świadczeń z funduszu swoim pracownikom ze środków obrotowych a następnie uzyskuje zwrot tych środków ze wspólnego rachunku bankowego.

W jaki sposób ten B ma prowadzić ewidencję funduszu?

Poniżej przykłady operacji:

1. zaksięgowanie odpisu w B;

2. przekazanie odpisu przez B na wspólny rachunek funduszu ze środków obrotowych;

3. wypłata świadczeń socjalnych pracownikom B ze środków obrotowych B;

4. otrzymanie przez B zwrotu ze wspólnego rachunku funduszu wypłaconych świadczeń.

Dodatkowo, w efekcie prowadzenia wspólnego funduszu, wydatki z funduszu w B mogą przekroczyć wysokość dokonanego rocznego odpisu.

Czy prawidłowe jest wykazanie salda Wn na koncie księgowym zakładowego funduszu w B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?