W jaki sposób prawidłowo sporządzić protokół z obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego? - OpenLEX

W jaki sposób prawidłowo sporządzić protokół z obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2021 r.

PYTANIE

W jaki sposób prawidłowo sporządzić protokół z obowiązkowej kontroli zakończonej budowy obiektu budowlanego przeprowadzonej na podstawie art. 59a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej pr. bud.?

Jak interpretować punkt 8.5 wzoru protokołu z obowiązkowej kontroli, w którym należy uwzględnić cyt. "Wykonane zostały wszystkie roboty budowlane objęte pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, umożliwiające oddanie obiektu do użytkowania:…Nie została wykonana część robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych, związanych z obiektem budowlanym - obiekt spełnia warunki do wydania pozwolenia na użytkowanie (określić zakres i termin ich wykonania):.." oraz punkt 8.8, w którym należy określić cyt. "Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, zgodnie z art. 55 ust. 2 pr. bud."

Jaka jest różnica pomiędzy pkt 8.5 a pkt 8.8 protokołu obowiązkowej kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX