Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2014 r.

PYTANIE

Czy w postępowaniu powyżej 135.000 euro, w którym zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ oraz zmiany terminu otwarcia ofert - Wykonawca może wnieść odwołanie na treść zmodyfikowanej SIWZ i treść zmienionego ogłoszenia o zamówieniu w DZUWE - licząc termin 10 dni od dnia opublikowania zmienionego ogłoszenia w DZUWE lub publikacji zmodyfikowanej SIWZ na stronie internetowej zamawiającego?

Czy termin 10-dniowy na odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, można liczyć od dnia publikacji ogłoszenia dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania w DZUWE lub zamieszczenia zmodyfikowanej SIWZ na stronie internetowej zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?