Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką jawną, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu. W 2007 r. zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy, który dla celów bilansowych został przekształcony w leasing finansowy. W maju 2009 r. wykupiliśmy z leasingu operacyjnego samochód za kwotę netto 32.950,82 zł, VAT 7249,18 zł. Ponieważ jest to samochód osobowy mogliśmy odliczyć tylko 4349,51 zł (tj. 60% nie więcej niż 6000 zł). Wartość wykupu w wysokości 35.850,49 zł (tj. 32950,82 2899,67 zł - nieodliczony VAT) została uwzględniona w wartości początkowej samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych w kwocie netto 128.000 zł w 2007 r. zapisem:

Wn konto 010 Środki trwałe

Ma konto 249 Pozostałe rozrachunki z leasingodawcą.

Samochód był amortyzowany tylko bilansowo w okresie 24 miesięcy, tj. zgodnie z okresem trwania umowy leasingowej. Natomiast w okresie trwania umowy kosztem podatkowym – była kwota netto z faktur od leasingodawcy. Po zakończeniu umowy i wykupie samochodu – rozpoczęliśmy podatkową amortyzację samochodu, tj. od kwoty 35.850,49 zł ze stawką 20%, ujmując koszty amortyzacji pozabilansowo w 2009 r. jako koszt uzyskania przychodu. Natomiast bilansowo samochód został już zamortyzowany, a w księgach rachunkowych na 31 grudnia 2009 r. widniało saldo Wn konta 010 Środki trwałe - 128.000 zł i Ma konta 070 Umorzenie środków trwałych - 128.000 zł. Również konto 249 na koniec 2009 r. wykazywało saldo 0,00 zł.

Czy prawidłowo naliczamy amortyzację podatkową samochodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?