Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, jeśli podatnik przyjmie, że korekty kosztów, o których mowa w art. 24d u.p.d.o.f., dokonuje wyłącznie w kolumnie 13 PKPiR - grożą mu jakieś konsekwencje?

Czy tak prowadzone księgi można uznać za wadliwe?

Zamiast rozpisywać korektę kosztów pomiędzy kolumnami 10, 11, 13 PKPiR (w zależności od tego, gdzie koszt został zaewidencjonowany), podatnik zapisuje korekty kosztów wyłącznie w kolumnie 13. Oczywiście dochód w każdym przypadku i tak wyjdzie ten sam (jeśli na potrzeby korekty "zabraknie" kosztów w kol. 13, różnicę wymaganej korekty ujmuje się w kol. 8). Choć nie wydaje się to wprost wynikać z rozporządzenia, przyjmuje się, że korekty kosztów dokonuje się w kolumnach, w których pierwotnie ten koszt został zaewidencjonowany.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?