W jaki sposób pracodawca powinien wystawić świadectwo pracy oraz Rp-7, jeśli nie dysponuje informacjami niezbędnymi do ich wypełnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniła na umowę o pracę osobę X na czas określony tj. od 8.10.1996 r. do 1.01.1997 r. w niepełnym wymiarze czasu (nie określono w jakim) z wynagrodzeniem 200 zł. Zawarto zapis szczegółowy, że strony przewidują wcześniejsze rozwiązanie umowy z dwutygodniowym wypowiedzeniem. Umowa prawdopodobnie rozwiązała się z upływem czasu, na który została zawarta. Pracownik X zwrócił się do pracodawcy w październiku 2018 r. o wydanie świadectwa pracy i Rp-7. Pracodawca nie dysponuje informacjami niezbędnymi do wystawienia świadectwa pracy oraz Rp07, tj. brakuje informacji o wykorzystanym urlopie o chorobach czy innych nieobecnościach.

Jak powinien zachować się pracodawca, aby naprawić swój błąd i wywiązać się z obowiązków wobec pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX