Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 2 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o pomoc w temacie wyboru strony społecznej do spisania protokołu powypadkowego. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 2.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz.870) okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W naszym zakładzie funkcjonuje kilka związków zawodowych, z których dwa dokonały wyborów społecznych inspektorów pracy. Ponieważ związki nie doszły do porozumienia, każdy z nich przeprowadził osobne niezależne od siebie wybory, w ich wyniku mamy dwie grupy społecznych inspektorów (po kilka osób z każdego ze związków) oraz dwóch Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy.

W jaki sposób Pracodawca powinien dokonać powołania zespołu powypadkowego, by nie naruszyć przepisów prawnych w momencie gdy Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy nie mogą dojść do porozumienia z którego związku wybrany SIP powinien być w składzie zespołu? Czy to Pracodawca powinien dokonać wyboru? Czy może zostać oskarżony przez jednego z Zakładowych SIP o "dyskryminację" jeżeli będzie powoływał SIP wyłącznie lub częściej z jednej grupy SIP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?