Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy u.o.p.d.k. oraz ustawy u.o.m., obecny dyrektor muzeum - samorządowej instytucji kultury (muzeum którego organizatorem jest powiat - muzeum nie jest ujęte w wykazie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu) może być powołany przez organizatora na stanowisko dyrektora bez ogłaszania konkursu?

Jeśli tak, to jakie kroki musi podjąć organizator, czy wystarczą opinie związków zawodowych działających w tej instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję?

W mieście, w którym jest muzeum funkcjonuje stowarzyszenie przyjaciół muzeum, którego członkiem jest dyrektor (nie jest członkiem zarządu) oraz kilku pracowników muzeum - czy organizator może się zwrócić o opinię do tego stowarzyszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację