W jaki sposób powinny być składane wnioski o świadczenia z ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych chcące z niego skorzystać są zobowiązane do złożenia stosownych wniosków - o uzyskanym dochodzie oraz wniosek o deklarowaną pomoc. Wnioski są składane w formie papierowej lub poprzez sieć ekstranet (zamknięta siec komputerowa) na której każdy pracownik i współpracownik ma swoje konto. Wnioski składane przez extranet pracownik składa poprzez zatwierdzenie wpisując swój numer PESEL oraz kod jednorazowy wysyłany na jego służbowy adres e-mail. Uważane jest to za podpis elektroniczny. Procedura jest też opisana w regulaminie ZFŚS.

Czy podpis złożony w ten sposób jest wystarczający, czy jednak konieczny byłby w tym przypadku jeszcze podpis tradycyjny? A może należałoby tę formę zamienić na kwalifikowany podpis elektroniczny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX